1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailem lub osobiście.
 2. Rezerwacja dokonywana może być zarówno na osobę fizyczną jak i prawną.
 3. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez kontakt telefoniczny.
 4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji danej usługi wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 40% rezerwacji.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganego zadatku w terminie do 5 dni. Wpłata zadatku przez Gościa następuje poprzez wpłatę na konto bankowe:

  ING Bank Śląski 59 1050 1230 1000 0090 3196 8754

  Pozostałą, po opłaceniu zadatku, należność pobytu uiszcza Gość w obiekcie w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej na rzecz UM Wisła, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
 6. Nie wpłacenie zadatku w podanym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 7. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanego pobytu lub nie wykorzystania całego pobytu wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 8. W przypadku nie wykonania zamówionego pobytu z winy obiektu noclegowego - zwróci on niezwłocznie Klientowi wpłaconą kwotę.
 9. Dokonanie rezerwacji wybranej usługi równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Dw Lusia&Willa zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu.